Rodzina pszczela

RODZINA PSZCZELA

Skład biologiczny każdej rodziny pszczelej jest stały pod względem hierarchii. Jej skład tworzą matka pszczela, trutnie oraz pszczoły robotnice.

Dobrą matką pszczelą jest taka, która ma prawidłową budowę, waży ok 200mg i posiada dobrze wykształcone nogi. Umożliwia jej to chodzenie po krawędziach komórek bez ciągnięcia odwłoka po plastrach. Dobra matka daje generację  robotnic, gwarantujących poprawny rozwój rodziny tj. mogących zebrać dużą ilość nektaru i pyłku oraz dobrze znosić długi okres zimowania.

Pszczoły robotnice ,mają do wykonania różnorodne zadania. Najlepsze robotnice to takie, które naturalnie posiadły zdolność  do szybkiej zamiany z jednego rodzaju pracy na inną. Związane jest to z uzyskiwaniem większej korzyści w produkcji i przetrwaniem rodziny pszczelej.

Trutnie mają bardziej sprecyzowane zadanie – unasienianie matki pszczelej. Dlatego wychów matek pszczelich powinien poprzedzać wychów trutni, który jest dłuższy.

Rodzina pszczela jest więc monolitem, w którym osobniki na siebie ściśle oddziaływają, zaś utrzymując zgodny rytm w naturalny sposób realizują swój cykl życia i rozwoju. Cykl życia rodziny pszczelej jest stały i gwarantuje przetrwanie rodziny. Największe znaczenie dla przetrwania rodziny ma pierwsze 21 dni, w trakcie których pszczoła nie tylko będzie się opiekować nowym pokoleniem, lecz też spełniać odpowiednie obowiązki niezbędne w ulu.

CYKL ŻYCIA RODZINY PSZCZELEJ

Życie pszczoły zaczyna się w momencie zaczerwienia komórki przez matkę pszczelą. Powstałe w wyniku jajo 3 dni nie wymaga żadnych zabiegów. Po upływie 3 dni powstała z jaja larwa zaczyna być karmiona mleczkiem. Okres karmienia larw mleczkiem  trwa 3 dni. W trakcie tych 3 dni karmicielki zaglądają do larw około 1300 razy na dobę. Po upływie 3 dni następuje podział larw na robotnice, trutnie i larwy przyszłych matek. Podział ten ma znaczenie, gdyż larwy przyszłych matek karmione są przez kolejne 8 dni tylko mleczkiem, zaś  larwy robotnic oraz trutni przez kolejno 3dni (robotnice) i 11 dni (trutnie) karmione są papką z miodu i mleczka. Po okresie karmienia larwy zamykane są  w celach wieczkiem z wosku gdzie przechodzą etap dojrzewania, odpowiednio: matka 8 dni , robotnica 12 dni, truteń 14 dni. Przez cały ten czas pszczoły opiekujące się czerwiem starają się utrzymać stałą temperaturę w okolicach 35 stopni i odpowiednią  wilgotność. W ten sposób nowa generacja robotnic, matek pszczelich oraz trutni zaczyna swoje życie.

CYKL ŻYCIA PSZCZOŁY ROBOTNICY

Po upływie tego okresu pszczoła wygryza się i przez pierwsze 3 dni życia pełni rolę sprzątaczek, które przygotowują komórki do zaczerwienia. Pszczoła, która ma 4 dni może już pełnić rolę karmicielki starszych larw. Około 6 dnia życia pszczoła może już karmić młodsze larwy i matkę w świcie, ponieważ jej gruczoły mleczne osiągnęły maksymalną aktywność. Około 9 dnia życia pszczoła jest w stanie produkować wosk. Oznacza to, że może objąć nową funkcję w ulu tzw. „woszczarki” , która odbudowuje plastry i zasklepia komórki. W miarę rozwoju pszczoła zyskuje zdolność do wykonywania innych funkcji: przerabianie nektaru na miód, odparowywanie wody, utrzymywanie odpowiedniej temperatury w gnieździe. Zakończenie „ulowego” etapu życia pszczoły to objęcie funkcji strażniczek, co umożliwia im w pełni rozwinięte żądło oraz pełny zbiorniczek jadowy. Ostatni etap życia pszczoły to „zbieraczka”. Okres ten trwa około dwóch tygodni. Robotnice przynoszą do ula nektar, spadź i wodę w wolu, a pyłek i substancje balsamiczne (do produkcji propolisu) w koszyczkach na trzeciej parze nóg. Po około dwóch tygodniach pszczoła kończy życie,  przeważnie poza ulem. Nie zmienia to jednak faktu, że do ostatniego lotu wylatuje z równą energią jak do pierwszego.

X