Reklamacje

Reklamacje produktów

Reklamacje

Bartnik Biebrzański zobowiązuje się dostarczać produkty pełnowartościowe, pozbawione wad oraz zgodne z opisem produktu.

Każdy z produktów zakupionych w sklepie internetowym bartnikbiebrzanski.pl może być reklamowany. Reklamacji produktów należy dokonać w formie pisemnej przesyłając informacje dotyczące powodów reklamacji na adres pasieka@bartnikbiebrzanski.pl lub na adres do korespondencji: TITAN Krzysztof Surel, Swobodna 34/66, 15-756 Białystok

Reklamacja przysługuje Kupującemu jedynie w sytuacji, gdy zamówione produkty okazały się wadliwe. Za wadę produktu, w przypadku produktów spożywczych uznaje się produkt, który wykazuje oznaki fermentacji lub innych procesów biologicznych, które powodują, że produkt jest niezdatny do spożycia. Krystalizacja miodu nie stanowi podstawy do reklamacji.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący dokonując zakupów na odległość za pośrednictwem sklepu bartnikbiebrzanski.pl ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik, upoważniona przez Kupującego) objęła rzecz w posiadanie.

Decyzję dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy podejmuje Kupujący. Informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy należy przesłać Sprzedającemu w formie oświadczenia na wskazany poniżej adres:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pasieka@bartnikbiebrzanski.pl
  • listownie na adres: TITAN Krzysztof Surel, Swobodna 34/66, 15-756 Białystok

 

Druk oświadczenia, które należy wypełnić Kupujący otrzymuje wraz z zakupionym produktem. W przypadku chęci skorzystania z przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłany druk oświadczenia w formie elektronicznej.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez Sprzedającego, jednak nie jest to obowiązkowe. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie.

Formularz-odstapienia-od-zakupu

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzenie otrzymania informacji od Kupującego potwierdzimy niezwłocznie w formie elektronicznej.

Skutki odstąpienia od umowy

Kupującemu, w przypadku odstąpienia od umowy, zostaną zwrócone koszty zakupu zamówionych produktów, w tym koszty ich dostarczenia ( bez dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Kupującego innego niż oferowany w sklepie sposobu dostarczenia produktów) nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o skorzystaniu przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy oraz przesłania wraz z oświadczeniem potwierdzenia odesłania zamówionych produktów.

Zwrot kosztów nastąpi przy użyciu sposobów płatności, który został wybrany przez Kupującego w trakcie dokonywania zakupów, chyba, że Kupujący jednoznacznie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat w związku ze zwrotem kosztów.

 

X